Skip to main content
Tag

Projektledare

Kommunikativ projektledare för utrullning av komplext system

Till vår kund söker vi nu en kommunikativ projektledare/förändringsledare till ett projekt där man ska rulla ut en ny komplex applikation. Applikationen kan jämföras med ett ERP-system och ska rullas ut till 50 lokationer i Sverige. Uppdraget kommer innebära kortare resor i Sverige. Uppdraget är på mottagarsidan i projektet och du kommer hjälpa organisationen med projektledning och förändringsledning. Du kommer arbeta med allt vad det innebär att byta ut en applikation och implementera en ny. 

Krav:
Konsulten måste ha erfarenhet av komplexa utrullningar
Praktisk erfarenhet av förändringsledning
Kommunikativ
Gilla ordning reda
Stor vikt kommer läggas vid de personliga egenskaperna.

Startdatumet är flexibelt.

Läs Mer

Omgående: Tung Senior Projektledare – implementation ERP

Till vår kund söker vi nu en mycket senior Projektledare. Denne skall verka inom ett Projekt i ett flerårigt program för ERP/SAP-lösning. 
Roll
Projektledaren genomför för kundens räkning en implementering av en koncerngemensam ERP-miljö baserad på SAP S/4HANA. Lösningen innehåller integration med en större mängd legacy-system. Mottagare är några av koncernens större bolag.

Konsultens erfarenhet och förmåga
•       Vi söker efter dig med senior erfarenhet från att driva komplexa projekt och med erfarenhet från byte av affärssystem, t ex inom branscher retail, restaurang, industri.
•       Det är ett klart plus om du tidigare deltagit i ett SAP-projekt.
•       Du tar ditt åtagande på största allvar, med bibehållet sinne för humor
•       Lösningsorientering och förmåga se möjligheter
•       ERP-projektet är omfattande och ställer höga krav på ledning och styrning samt förändringsledning.
•       Du är strukturerad och gillar ordning och reda. Det betyder inte att du är fyrkantig eller rigid, utan du lyssnar in och fångar upp de behov som verksamheten lyfter
        och ser hur man på ett bra sätt sorterar och strukturerar för att göra dagen lite bättre.
•       Du har båda fötterna på jorden. Hos oss har många medarbetare till och med händerna i myllan emellanåt, så vi vill att du också är sugen på att hugga i och gräva när så krävs.
•       Noggrannhet och struktur
•       Utmärkt skriftlig/muntlig kommunikationsförmåga
•       Stresstålighet med förmåga att behålla lugn under tidspress
•       Engelska och svenska som arbetsspråk

Ansvar & arbetsuppgifter
•       Planera och genomföra projektet med fokus på verksamhetens kvalitet
•       Leda projektet genom att styra, stödja och utmana delprojektledare och övriga i projektteamet i sitt arbete
•       Kvalitetssäkra resultatet av leveransen och leverera enligt uppsatta mål.
•       Arbeta med riskhantering och säkerställa riskminimering
•       Uppföljning av projektets framdrift och status och rapportering till verksamhetens beställare och programledare, eskalering vid behov
•       Bygga relationer internt och med leverantörer för att säkerställa rätt förväntningar och en god dialog
•       Föredragande i projektets styrgrupp
•       Agera som ambassadör för projektet- delta i och säkerställa arbetet med förändringsledning för mottagande bolag
•       Kommunicera med andra projektledare inom programmet med syfte att säkra och hantera beroenden
•       Arbetet utförs i enlighet med det projektarbetssätt och den projektmodell som definieras av kunden.

Leverabler, bl a 
•       Projektbeskrivning
           – Mål 
            – Projektplan 
            – Riskmatris med åtgärdsplan
            – Projektorganisation
            – Leveransstruktur 
            – Mötesstruktur
•        Beslutsunderlag 
•        Kick-off och andra team-byggande aktiviteter
•        Förändringsledningsplan
•        Sign-off-dokumentation

Arbetet utförs på kontoret 3-4 dagar/vecka. 

Läs Mer

Projektledare/Kravställare med erfarenhet av betalningsmarknaden

Konsultprofil:
 
Erfaren och prestigelös Projektledare med erfarenhet från Bank/finans generellt och betalningsmarknaden specifikt. 
 
Du behöver kunna leda, koordinera och driva projektarbete kopplat till den förändring som sker på den svenska betalmarknaden med anledning av P27 initiativet. Vårt syfte med rekryteringen är att du ska kunna bidra med kompetens på både en övergripande nivå Projektledare samt att i form av kravställare genomföra analyser och driva på projektarbetet såväl internt som extern ut mot bankens partners inom området
 
I uppdraget ansvarar du för planeringen och genomförandet av i för banken viktiga projekt inom vårt område för Betalningar. Inom ramen för uppdraget ingår alltså även att själv bidraga som resurs i det praktiska analys och kravarbetet inom projekten. 
 
Läs Mer

Projektledare och expertstöd Datahall till Region Västmanland

Vi söker nu en Projektledare och expertstöd  till Region Västmanland.

Övergripande uppdragsbeskrivning

Region Västmanland söker projektledare och expertstöd som en funktion för att tillsammans med regionens egna resurser genomföra upphandling, etablering och transitering samt migrering till ny datahall.
 
Projektet uppskattas pågå under 2023 och ha en omfattning på totalt ca 50% (750 timmar). Omfattningen är en uppskattning och kommer variera över tid beroende på vilken fas projektet befinner sig i.
 
Offererad konsult/konsulter ska ha erfarenhet av att driva och genomföra liknande projekt. Erfarenhet från hälso- och sjukvård med förståelse för de högt ställda kraven på robusthet, tillgänglighet och säkerhet såväl i drift som under migrering är meriterande.
 
För uppdraget krävs att leverantören tecknar säkerhetssyddsavtal och att offererade konsulter genomför säkerhetsprövning enligt 3 kap. 3 § säkerhetsskyddslagen (2018:585). Se bifogat säkerhetsskyddsavtal.
Läs Mer

Uppdragsledare Arbetssätt/rutiner VaL till Region Sörmland

Vi söker nu en Uppdragsledare Arbetssätt/rutiner VaL till Region Sörmland

Bakgrund
Vill du vara en av medarbetarna i ett avancerat programkluster där du ges möjlighet att växa både professionellt och personligt och på samma gång aktivt bidra till en bättre sjukvård för en hel region?

Region Sörmland har tillsammans med åtta andra regioner upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd som ska driftsättas under 2024. De åtta övriga är Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Örebro län, Gävleborg, Blekinge och Halland. Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) är ett sammanhållet, digitalt arbetsverktyg som förbättrar och effektiviserar vården.
 
Regionerna har förberett och genomfört upphandlingen av FVIS i en övergripande organisation som heter Sussa. Det står för “Strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer”. Uppdraget att leverera ett nytt it-system gick till e-hälsoföretaget Cambio som tillhandahåller lösningar för att förbättra vård och omsorg.
 
Ett intensivt arbete pågår med att ta fram en Sussa-gemensam konfiguration. I nästa steg kommer regionalt konfigurationsarbete att ta vid innan vi sedan utbildar och testar inför produktionssättning.
 
Regionalt bygger och bemannar Region Sörmland en organisation för införandet av FVIS. FVIS styrgrupp leder det strategiska arbetet och programmet har uppdraget att sätta en tydlig tidplan för införande, och vara navet och stödet för vårdens verksamheter.
 
Uppdraget
Inom FVIS-programmet drivs flertalet uppdrag och projekt, detta uppdrag ligger inom projektet Verksamhetsanalys och Lösning. 
Projektet söker nu en uppdragsledare som ska driva arbetet med att identifiera och dokumentera förändrade arbetssätt och rutiner i kärnverksamheten utifrån att nytt vårdinformationsstöd implementeras. Uppdragsledaren ansvarar för att uppdraget drivs med progress och rapporterar till projektledaren inom Verksamhetsanalys och Lösning. Arbetet planeras i dialog med projektledningen.

Arbetet sker till stor del på distans men förutsätter arbete även på plats i regionen. 

Läs Mer

Projektledare – etablering av förvaltningsorganisation för en ERP-lösning

Vi söker nu en Projektledare, med kompetensnivå 4, för ett projekt med syfte att sätta upp en koncerngemensam förvaltningsorganisation för en ERP-lösning. 

Stort fokus på att konsulten är en hands-on projektledare med erfarenhet av att etablera förvaltningsorganisationer i tvärfunktionella team. Som kandidat är en bra kombination att du har erfarenhet från både rollen som Projektledare och Förvaltningsledare.

 
Projekt
Projektet omfattar steg 1 i uppbyggnaden av förvaltningsprocesser och organisation till Q3 2023. Lösningen som skall förvaltas är baserad på SAP med ett 20-tal kringsystem.

Uppdragsbeskrivning

* Mottagande av utvecklings- och förvaltningsteam, bl.a. 
       o    implementation av tvärfunktionella team och arbetssätt i förvaltning och utveckling (steg 1 av flera) – Preliminärt kommer ca 9 team sättas upp
       o    Synka och koordinera styrning och governance 
       o    Förändringsledning – Utbildning, kommunikation och stakeholder management

* Mottagande IT-organisation
       o    Etablera plattformsteam för SAP-plattformen
       o    Etablera IT-support för SAP (internt och externt)
       o    Upphandla förvaltningspartner 
       o    Kravställa och säkerställa dokumentation från programmet för SAP-implementering
       o    Kompetensutvecklingsprogram
Projektledaren skall:
*       Slutföra projektifieringen av uppdraget och delvis bemanna det
*       Leda, planera och följa upp genomförandet av projektet.
*       Säkerställa tydliga och effektiva gränsytor för samarbete mellan externa och interna medarbetare.
*       Skapa förankring av upplägg och resultat med intressenterna. 
*       Koordinera och leda sitt team genom planering, implementation och slutförande. 
*       Hantera beroenden och koordinera arbetet mellan team på olika geografiska platser.
*       Säkerställa status och hålla i projektmöten och dokumentera dessa.
*       Kvalitetssäkra resultatet av leveransen och leverera enligt uppsatta mål på tid. 
*       Delta i genomförandet av det övergripande programmet efter behov. 
*       Bidra till kompetensutveckling och nytänkande på området.  

 Arbetet utförs i enlighet med den projektmodell som definieras av kunden.

Arbetet utförs på kontoret ca 3 dagar/vecka, 2 dagar remote om arbetet tillåter. 

Läs Mer

SE_R&D Project Manager-D till Hitachi Energy Sweden AB (5833) – Offert skickad

We are now looking for a SE_R&D Project Manager-D to Hitachi Energy Sweden AB in Ludvika.

Description:

Develop or create products, systems, services or technologies for PG´s Business Units by leading and managing the execution of one or more R&D projects to meet project targets. Coordinate work of local and cross-functional project team/s. Lead in partnership with local business managers, steering groups, product management and external parties and ensure value creation. Leads local and cross-functional project/s with limited complexity and/or sub-project of a complex project as responsible for all elements of the project/s. Motivates and leads internal and/or external resources to accomplish all tasks and milestones.
Additional Hiring Information for Supplier:
R&D Project manager

Hitachi energy is a pioneering technology leader that is helping to increase access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all. We help to power your home, keep the factories running, and our hospitals and schools open. Come as you are and prepare to get better as you learn from others. Bring your passion, bring your energy, and plug into a team that appreciates a simple truth: Diversity + Collaboration = Great Innovation. If you have a solid interest in technology and an inquisitive personality, we can offer intriguing opportunities in an international environment where you will work closely with the transformers’ Research and development team.

Your responsibilities:
• Proactively coordinates with cross discipline team members to make sure that all parties are on track with project requirements, deadlines, and schedules
• Owning, Planning and Maintaining the Master Project Tracker and Resources Plan
• Conducting and presenting a feasibility analysis for proposed projects based on resources and required launch dates of projects
• Meets with project team members to identify and resolve issues
• Submits project deliverables and ensures that they adhere to quality standards
• Prepares status reports by gathering, analyzing, and summarizing relevant information
• Establishes effective project communication plans and ensures their execution
• Facilitates change requests to ensure that all parties are informed of the impacts on schedule and budget
• Coordinates the development of user manuals, training materials and other documents as needed to enable successful implementation and turnover of the process or system to the clients
• Obtains customer acceptance of project deliverables
• Manages customer satisfaction within project transition period
• Conducts post project evaluation and identifies successful and unsuccessful project elements
• Analyzing project data and producing insights to optimize performance

Your background:
• You hold a university degree in a relevant area, such as Project management, electrical, mechanical, industrial engineering or similar.
• You communicate well, have a structured way of working and have a strong will to drive and implement improvements and change transformations.
• Most important for this role is your personality and your willingness to learn and explore new areas. Excellent teamwork and collaboration skills are crucial to succeed in the role.
• Fluency in English, written and spoken alike, is a requirement.

Practical information about the position:
The placement will be at the Hitachi Energy factory in Ludvika Sweden with possibility of working from distance. 49% remote.
Possible extension after period, based on performance and cost.

PLEASE NOTE: This is a price pressured assignment.
 

Läs Mer

SE_Project Manager-D till Hitachi Energy Sweden AB (5794)- Candidates needed

We are now looking for a SE_Project Manager-D to Hitachi Energy Sweden AB in Ludvika.

Description:

Lead the execution of medium-size projects and ensure that all related activities are performed in accordance with PG policy, contractual agreements, quality standards, health, safety & environment requirements, financial targets, as well as schedule commitments. Leads the project team allocated to the project, defining main guidelines, allocating project tasks, and motivating and monitoring internal and external resources to accomplish all tasks and milestones. Provides performance feedback regarding allocated resources working on projects.
Additional Hiring Information for Supplier:
As a Tender and Project Manager, you will lead tenders and projects in the areas of Automation solutions, Substation Automation (SA) systems for AC substations, SCADA systems and telecom solutions primarily for offshore HVDC systems.

Your responsibilities:
• Lead tenders and projects in the areas of Automation solutions, Substation Automation (SA) systems for AC substations, SCADA systems and telecom solutions primarily for offshore HVDC systems.
• You will ensure that your tenders project team with internal resources and partners are well integrated into the tenders and project organization.
• You will together with line management ensure that the tenders and projects team are adequately staffed.
• Develop and work with risks and opportunities in the tenders and projects.
• A key part of the work is to define the scope and negotiate contracts with external suppliers together with our supply chain function.
• You apply our project management best practices and are eager to adopt and apply learnings and improvements.
• You are financially responsible for your project and ensure to meet or beat costs while meeting expectations on scope, quality and safety.

Your background:
• You have at least 3 years of experience as a project manager.
• You have a solid technical background in the automation, preferably in the electrical sector.
• You have led organizations or projects working extensively with sub-suppliers and partners for deliveries.
• As a person you are goal-oriented and with a leadership style that allows your teams to perform independently.
• You are a good communicator and strong in building internal and external relationships.
• You have a M.Sc. in relevant engineering.
• You are proficient in English since you will be part of an international setting where you will need to communicate with people from all over the world. Swedish is a plus but not a necessity.

Remote is possible, but should be at least 3 days in the office per week. Location In Västerås or In Ludvika, Mimer T5 in Västerås or Lyviksvägen in Ludvika.
Interview can be either F2F or by Teams, but F2F preferred.
Assignment starts with 3 months and will be extended if consultant delivers.

PLEASE NOTE: This is a price pressured assignment.
 

Läs Mer

Senior projektledare för norska marknaden med inriktning byggnation

Vi söker nu en Senior Projektledare med kompetensnivå 4 till vår kund.

Kunden söker en senior projektledare i Norge som kan hantera ett projekt på CEO nivå. 
Dvs projektledaren behöver ha erfarenhet av att producera goda översiktliga planer för underliggande projekt och samtidigt hålla ihop totala bilden av:
1. Omfattning
2. kostnad( budget) 
3. resurser (delprojekt)

Projektet är ett byggprojekt med flertalet delprojekt som skall hållas samman. Vi är på en ”tight” tidsplan och behöver avancera så snabbt vi kan med förstudie och planering av genomförande (byggnation). 
Delprojektledare inom bygg är kontrakterade och är färdiga till att sätta igång men det behöver en större samordning samt sammanhållande kraft för hela projektet (programmet). Därav behovet till en senior projektledare. 

Kunden, en större restaurangkedja, har varit aktiv under en längre tid i södra Norge men har nu för ambition att expandera till Norra delen av Norge. Specifika byggplatser behöver säkras och förberedas för nybyggnation samt etablering av nya restauranger. 
 
Utmaning
Utmaningen ligger i att driva på byggnation och nödvändiga tillstånd och samarbeten med kommuner och lokala entreprenörer. Kunden har kontakter och nätverk till befintliga leverantörer i Syd Norge och ämnar använda sig av dem. Men det kommer att finnas utmaningar med logistik etc.
 
 
Läs Mer

SE_Project Management – Project Manager till Hitachi Energy Sweden AB (5692) – Job posting updated

We are now looking for a SE_Project Management – Project Manager to Hitachi Energy Sweden AB in Västerås.

Description:

Project Manager with the support of technicians team is responsible for successful execution/delivery of assigned orders and service projects on-time, within budget with on- quality & safety framework of PGGA. · Ability to work with service projects of different size, complexity and contractual types. Knowledge, Skills and Experience · Minimum 3 years experience managing projects. · Bachelor’s Degree in engineering with domain experience in PG business is preferable. · Experience with Projects of different size, complexity and contractual types. ·
Additional Hiring Information for Supplier: 
Project Manager with the support of technicians team is responsible for successful execution/delivery of assigned orders and service projects on-time, within budget with on- quality & safety framework of PGGA.
  • Ability to work with service projects of different size, complexity and contractual types. 
Knowledge, Skills and Experience:  
  • Minimum 3 years experience managing projects. 
  • Bachelor’s Degree in engineering with domain experience in PG business is preferable. 
  • Experience with Projects of different size, complexity and contractual types.
The applicants need to be Swedish speaking, since the work is performed only on the Swedish market with domestic customers.

Remote work is possible up to 49% in dialogue with manager. On-site is needed for on-boarding and training.
Possibility for extension of assignment.

PLEASE NOTE: This is a price pressured assignment.
 

Läs Mer