Tag

Projektledning-arkiv - KeyMan

Sussa delprojektledare Etablera drift och förvaltning (EDF) till Region Sörmland

Vi söker nu en Sussa delprojektledare Etablera drift och förvaltning (EDF) till Region Sörmland.

Uppdraget omfattar:
Sussa samverkansorganisation är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro, Blekinge, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland.
Samverkansorganisationen har en Vision ”Tillsammans mot framtidens Hälsa- och sjukvård” och ambitionen är att hitta samverkansvinster genom att driva gemensamma program, projekt eller uppdrag som svarar mot de strategiska målen.

De nio regionerna har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som kommer att ersätta många av de digitala lösningar som regionerna har idag. Cambio Healthcare Systems AB är leverantör av det upphandlade vårdinformationstödet.

Det Sussa gemensamma arbetet bedrivs i programform med ett antal projekt med syftet att skapa förutsättningar för regionerna att införa det upphandlade Vårdinformationsstödet och nå sina regionala effektmål. I programmet ingår de projekt och uppdrag som krävs för att nå programmets mål. Arbetet sker till största delen digitalt, då det är en stor geografisk spridning för de ingående nio regionerna.

Leverantören ansvarar för genomförandet av projektet FVIS Grundimplementation i nära samverkan med kundgruppens deltagare. Projektet är ett implementationsprojekt som syftar till att tjänsteleverantören Cambio ska tillhandahålla sitt vårdinformationssystem Cosmic till de nio regioner som bildar Sussa samverkan. Ett av delprojekten inom FVIS Grundimplementation är Etablera drift och förvaltning, där Cambio och kundgruppen tillsammans bland annat sätter upp den samverkans- och supportorganisation som ska omhänderta, styra och supportera den kommande tjänsteleveransen.
Till detta delprojekt söker vi nu en delprojektledare, i rollen ingår att tillsammans med leverantörens delprojektledare driva de tre arbetsströmmarna (1) Samverkan och förvaltning, (2) Support och (3) Drift och förvaltning samt tillse att kundgruppen och dess deltagare levererar enligt plan. En viktig del av arbetet är att säkerställa att leverantören av implementationsprojektet håller sin planering och levererar en tjänst i enlighet med det avtal som föreligger mellan parterna. För att lyckas krävs ett nära samarbete med såväl kundgruppens delprojektledare och representanter från de nio ingående regionerna.

Arbete utförs i Leverantörens lokaler. Uppdraget innebär fysiska träffar då det tillåts, fysiska möten förläggs inom Stockholmstrakten. Resekostnader ersätts, efter överenskommelse, enligt slutkundens bestämmelser.

Läs Mer

Sussa samverkan – Projektledare FVIS Grundimplementation till Region Sörmland

Vi söker nu en Sussa samverkan – Projektledare FVIS Grundimplementation till Region Sörmland.

Uppdraget omfattar:
Sussa samverkansorganisation är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro, Blekinge, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland.
Samverkansorganisationen har en Vision ”Tillsammans mot framtidens Hälsa- och sjukvård” och ambitionen är att hitta samverkansvinster genom att driva gemensamma program, projekt eller uppdrag som svarar mot de strategiska målen.

De nio regionerna har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som kommer att ersätta många av de digitala lösningar som regionerna har idag. Cambio Healthcare Systems AB är leverantör av det upphandlade vårdinformationstödet.

Det Sussa gemensamma arbetet bedrivs i programform med ett antal projekt med syftet att skapa förutsättningar för regionerna att införa det upphandlade Vårdinformationsstödet och nå sina regionala effektmål. I programmet ingår de projekt och uppdrag som krävs för att nå programmets mål. Arbetet sker till största delen digitalt, då det är en stor geografisk spridning för de ingående nio regionerna.

Programmet söker nu en projektledare som representerar de de nio ingående regionerna som EN gemensam Kund i det implementationsprojekt som leverantören ansvarar för. En viktig del av arbetet är att säkerställa att leverantören av implementationsprojektet håller sin planering och levererar en tjänst i enlighet med det avtal som föreligger mellan parterna. För att lyckas krävs ett nära samarbete med såväl kundgruppens delprojektledare och representanter från de nio ingående regionerna. Som projektledare för implementationsprojektet arbetar du nära leverantörens projektledare där du bland annat ansvarar för att de resurser som krävs för genomförandet finns tillgängliga hos Kunden, att ta fram testfall och testmaterial för acceptanstest samt att genomföra de aktiviteter inom kunds organisation som krävs för att nå projektets mål.

Arbete utförs i Leverantörens lokaler. Uppdraget innebär fysiska träffar då det tillåts, fysiska möten förläggs inom Stockholmstrakten. Resekostnader ersätts, efter överenskommelse, enligt slutkundens bestämmelser.

Läs Mer