Skip to main content
Tag

Rådgivare

Rådgivare inom IT-GRC till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund!

Vi söker nu en Rådgivare inom IT-GRC till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
IT-GRC funktionen har  under 2022 jobbat fram grunden till funktionen och arbetat inom alla tre områden; styrning, risk och regelefterlevnad. Funktionen har byggt upp nätverket inom IT organisationen och utanför IT. 

·       Uppdraget går ut på att vidareutveckla funktionen. 
·       Att ta funktionen från nystartad funktion går mot en mogen och etablerad funktion. 
·       Att IT-GRC funktionen hittar sin organisatoriska tillhörighet inom IT-avdelningen. 
·       Vidareutveckla rutiner och processer för att förbättra IT-avdelningens förmåga inom regelefterlevnad, riskhantering och eskalering och kvalitetsförbättringar. 
·       Skapa struktur & arbetsrutiner inom IT-GRC som funktion
·       Hjälpa oss att hitta både kvalitativa & kvantitativa mått inom IT-GRC funktionen 
·       Fungera som en rådgivare för oss att vidareutveckla funktionen IT-GRC

Uppdraget ska utföras på 10 – 20%.

Läs Mer

Strategisk rådgivning nästa generation förmånssystem till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Strategisk rådgivning nästa generation förmånssystem till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Syftet med uppdraget är att delta i programledningen för arbetet med Pensionsmyndighetens nästa generation av förmånssystem och bistå programmet med IT-strategisk rådgivning.

Uppdraget omfattar såväl IT-strategisk rådgivning som koordinering av programmets arbete.

Uppdraget omfattar ett nära samarbete med såväl strategiska initiativ inom myndigheten såväl som ledande befattningshavare inom myndighetens olika avdelningar.

Läs Mer