Tag

Scrum Master-arkiv - KeyMan

Scrum Master till Ärendehanteringsteamet på IVO

Vi söker nu en Scrum Master till Ärendehanteringsteamet på IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Uppdragsbeskrivning:
Vill du vara med och bidra till att Sverige har en god och säker hälso- och sjukvård samt omsorg? IVO söker nu en Scrum Master till Ärendehanteringsteamet!

Ärendehanteringsteamet utvecklar system som används dagligen av medarbetare på IVO och av vård- och omsorgsgivare i Sverige. Det handlar om såväl interna applikationer som tjänster på ivo.se. I teamet vill vi verka för att skapa lösningar som är ändamålsenliga och som hålls högt av användarna.

Uppdraget innebär att arbeta som Scrum Master i Ärendehanteringsteamet. Eventuellt så kan det bli aktuellt att stötta ytterligare ett team. I uppdraget coachar du teamet i Scrum och agila arbetssätt med målsättningen att bedriva modern och värdefull systemutveckling. Du faciliterar förstås de vanliga Scrum-mötena. Uppdraget innebär inte att arbeta som projektledare. Teamet består av duktiga och trevliga teammedlemmar som ser fram emot att du blir teamets nya Scrum Master!

Generell beskrivning:
Arbetet bedrivs enligt den agila metoden Scrum och leds av IVO.
Arbetet bedrivs i (3-veckor) sprintar.
Teamets medlemmar kommer tillsammans ansvara för utveckling och förvaltning av system och applikationer.
I ansvarsområdet ingår att delta i teamets serviceveckor.
Anlitade konsulter använder IVO:s utrustning i form av klienter och mobiler

Agil förståelse:
För att passa i denna roll har du erfarenhet av att ha arbetat i agilt team och förstår vad agilt arbetssätt innebär. Du har god förståelse för hur Scrum fungerar.

I teamet ingår medlemmar från IVO samt konsulter.
Utvärdering kan ske antingen vid intervju eller arbetsprov genom t ex par-programmering.

IVO kommer fästa stor vikt vid konsulternas personliga egenskaper, utöver teknisk kunskap.
Teamarbetet kommer till stor del ske on-line/digitalt med krav på stor delaktighet, vilket bland annat innebär påslagen kamera.
Vi förutsätter därför att man som konsult har god vana av digitala möten.

Läs Mer

Scrum Master till Region Sörmland

Vi söker nu en Scrum Master till Region Sörmland

En gemensam upphandling av ett nytt vårdinformationsstöd har genomförts i ett samarbete mellan region Västerbotten, Blekinge, Sörmland, Västernorrland, Örebro, Dalarna, Gävleborg, Norrbotten och Halland. Samarbetet går under arbetsnamnet Sussa.

När nuvarande vårdinformationssystem avvecklas inom regionerna kommer alla rapporter, analyskuber och övrig uppföljning kopplat till detta att sluta fungera. Det finns en stark förväntan att lösningarna för utdata och uppföljning ska ersättas när det nya systemet är på plats, med minst likvärdig funktionalitet.

Arbetet sker regionalt men samverkar med övriga regioner sker genom ett Sussa gemensamt projekt. Där drivs utveckling av en datalagerlösning för respektive region för att tillgodose behoven gällande utdata lösningar.

De regionala projektets syfte är att implementera den gemensamt utvecklade datalagerlösningen i sina miljöer och det nya vårdinformationssystemet.

För vår gemensamma utveckling av en datalagerlösning söker vi nu en Scrum master, på heltid med start i augusti.

Rollbeskrivning
Scrum Master ser till att hela Scrumteamet följer Scrum-teorin. Detta görs bland annat genom att vara coach och sparringpartner, underlätta god kommunikation och planering, ta bort hinder som uppstår under vägen, skydda utvecklingsteamet för distraktioner och yttre tryck samt underlätta transparenta processer mellan utvecklingsteam och produktägare. En Scrum Master har ingen formell auktoritet, men fungerar som en ”servant leader” som säkerställer att alla har det de behöver för att utföra sitt jobb effektivt.

Exempel på arbetsuppgifter
• Stötta team och BI Manager i metodik och administration
• Ansvara för sprintplanering
• Hålla dagliga/veckovisa möten uppföljning och fördelning av aktiviteter i leveransteamen.
• Ansvara för sprintdemo (review)
• Ansvara för sprintutvärdering (retrospective)
• Ansvara för sprintplanering
• Övervaka att metodiken följs i leveransteam och agera på avvikelser
• Planera med och följa upp status med projektledare

Läs Mer