Tag

Systemanalytiker-arkiv - KeyMan

Konsultstöd – arkivering av Obstetrix 1 till Region Västmanland

Vi söker nu Konsultstöd – arkivering av Obstetrix 1 till Region Västmanland.

Uppdraget omfattar:
Region Västmanland har sedan i slutet av 1990-talet använt Obstetrix 1 på Västerås sjukhus. För att kunna ta ställning till arkivering av denna databas i R7e-arkiv behöver en förstudie genomföras för att utreda vilka informationsmängder databasen innehåller. Det finns ett stort behov att föra över informationen i Obstetrix 1 till R7e-arkivs (informationsexport ur ovan nämnda Obstrerix1 med åtföljande inleverans till R7e-arkivet). När överföringen till R7e-arkiv är klar kommer Obstetrix 1 databas att stängas ned efter sedvanligt gallringsbeslut. Leverantören ska tillsammans med Region Västmanland se till processens från informationsexport via ZIP-fil(er) ur käll systemens originaldatabaser till inleverans av ZIP-paket till R7e och informationsägarens verifiering och godkännande av korrekt inleverans.
Leverantören ansvarar i detta sammanhang för att databasen som blivit konverterad till R7e-arkivformat uppfyller de krav som kunden ställer för att en produktionssättning i R7e-arkiv ska vara möjlig. Med detta menas att validering ska ha genomförts utan fel samt att innehållet har verifierats i R7e-arkivets arkivportal och godkänts av kund.

En utmaning är att arkivet har svårt att se vad som behöver arkiveras. Alternativ som vi ser som möjliga för arkivering är från objektets sida:
• Uttag genom PDF (konsult) -> Inleverans av Region Västmanland (eget verktyg).
Osäkert om det uttaget kan göras på ett bra och heltäckande sätt.
• XML-uttag + stylesheet enligt R7e-specifikation (konsult).

”Tvåstegsraket”
1. Förstudie (40 timmar konsult) som ger svar på:
a. Vad finns i databasen.
b. Vilken information ska arkiveras (möjlighet för Regionarkivet att ringa in den information som ska till slutarkivet).
c. Förslag på lösning för arkivering.

2. Uttag
a. Inringad information som ska tas ut
b. Uttag enligt antingen förslaget på förstudie, eller vårt eget förslag (beroende på utfall i förstudien)

Uppdragets planering görs gemensamt mellan leverantör och beställare och skall kunna påbörjas 2022-08-15, slutdatum är 2022-11-30. Regionarkivet och objektet E-arkiv och lagring är självklart behjälpliga och vill ha en dialog med konsulten under förstudiens och uttagets gång. Konsulten ska regelbundet (veckovis) via fysiskt möte eller via teams rapportera till regionens kontaktperson/grupp.

Läs Mer