Skip to main content
Tag

Teknikkonsult

Teknikstöd för produkten Automic för löpande support till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu Teknikstöd för produkten Automic för löpande support till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Konsult som kan avropa per timme. Uppskattat totalt behov ca 20 timmar per år.

Behovet är en konsult med djup teknisk kompetens på produkten Automic. Pensionsmyndighetens primära användning av produkten är avancerad jobbschedulering. 

Konsulten ska ge råd till Pensionsmyndighetens egna tekniker i samband med underhåll av Automic.

Läs Mer