Tag

Teknisk projektledare-arkiv - KeyMan

Teknisk delprojektledare transition egna applikationer till Tillväxtverket

Vi söker nu en teknisk delprojektledare transition egna applikationer med kompetensnivå 3 till Tillväxtverket.

Vi söker nu en teknisk delprojektledare för arbete med transitionsprojekt för att kliva in i nytt driftavtal. Som delprojektledare kommer du att ha ett nära samarbete med såväl vår interna IT, kärnverksamheten, viktiga intressenter, externa organisationer samt IT driftleverantören. Internt kommer du arbeta nära delprojektledarna för de övriga delprojekten som motsvarar huvudspåren i transitionen, samt projektledaren för huvudprojektet.

Uppdraget omfattar:
• Hålla ihop, planera och leda/driva delprojektet mot uppsatt mål
• Koordinera information och olika aktiviteter mot kärnverksamhet
• Kommunicera med samtliga berörda i projektet samt runt omkring projektet
• Säkerställa leveransen i projektet
• Säkerställa att alla intressenter blir informerade av pågående och kommande aktiviteter
• Följa upp och löpande rapportera status i projektet
• Aktivt arbeta med risker och ge rekommendationer om vägval

Arbetet sker främst på distans, men Tillväxtverkets kontor är tillgängligt vid behov.

Läs Mer