Skip to main content
Tag

Testare

Senior testare till Ärendehanteringsteamet på IVO

Vi söker nu en Senior testare till Ärendehanteringsteamet på IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Vill du vara med och bidra till att Sverige har en god och säker hälso- och sjukvård samt omsorg? IVO söker nu en senior agil testare till Ärendehanteringsteamet!

Ärendehanteringsteamet arbetar med system som används dagligen av medarbetare på IVO och vård- och omsorgsgivare i hela Sverige. Teamets syfte är att förenkla, effektivisera och digitalisera ärendehantering och dess processer genom utveckling och integrering av system och e-tjänster. Teamet är nybildat och arbetar med nyutveckling så det finns stora möjligheter att påverka och bidra på flera håll. Nya idéer uppskattas och testas kontinuerligt. Vi är inte låsta av en given mall utan har stora möjligheter att påverka hur vi vill arbeta som team.

Rollen:
Som konsult och testare i Ärendehanteringsteamet bör du gilla att vara med tidigt, aktiv redan i planeringsstadiet och inte rädd att utföra exploratory testning tidigt. Testarbetet övergår till mer strukturerad testning när mjukvaran kräver det, tex när vi närmar oss release.  Som en del i din starka testkompetens uppskattar vi att du är kommunikativ, har god förmåga att sätta dig in i IVO:s verksamhet och att du kan arbeta nära utvecklare då problem har identifierats.   

Generell beskrivning: 
Arbetet bedrivs enligt den agila metoden Scrum och leds av IVO. 
Arbetet bedrivs i (3-veckor) sprintar. 
Teamets medlemmar kommer tillsammans ansvara för utveckling och förvaltning av system och applikationer. I ansvarsområdet ingår att delta i teamets serviceveckor. 
Anlitade konsulter använder IVO:s utrustning i form av klienter och mobiler för att vara en fullvärdig medlem i de agila teamen.
I teamet ingår medlemmar från IVO samt konsulter.

Läs Mer

Testare till Registerteamet på IVO

Vi söker nu en Testare till Registerteamet på IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Uppdraget i korthet
Vill du vara med och bidra till att Sverige har en god och säker hälso- och sjukvård samt omsorg? IVO söker nu testare till registerteamet!

Du kommer som konsult att ansvara för att utifrån verksamhetens krav ta fram testfall och utföra test för att verifiera funktionalitet och resultat.

Registerteamet håller register över Sveriges vård- och omsorgsverksamheter kompletta för att möjliggöra datadriven analys och riskbaserad tillsyn och tillståndsprövning, samt leverera korrekt information till interna och externa frågeställare.
Generell beskrivning:
Arbetet bedrivs enligt den agila metoden Scrum och leds av IVO.
Arbetet bedrivs i (3-veckor) sprintar.
Teamets medlemmar kommer tillsammans ansvara för utveckling och förvaltning av system och applikationer.
I ansvarsområdet ingår att delta i teamets serviceveckor.
Anlitade konsulter använder IVO:s utrustning i form av klienter och mobiler för att vara en fullvärdig medlem i de agila teamen, vilket ger tillgång till e-post, kalendrar funktionsbrevlådor mm.
I teamet ingår medlemmar från IVO samt konsulter.

Utvärdering kan ske antingen vid intervju eller arbetsprov genom t ex par-programmering. Vi kommer lägga stor vikt vid om konsulten arbetat på IVO eller myndighet i liknande uppdrag tidigare. 

IVO kommer fästa stor vikt vid konsulternas personliga egenskaper, utöver teknisk kunskap.
Teamarbetet kommer till stor del ske on-line/digitalt med krav på stor delaktighet, vilket bland annat innebär påslagen kamera.
Vi förutsätter därför att man som konsult har god vana av digitala möten.

Läs Mer