Tag

Testledare-arkiv - KeyMan

Övergripande Senior Testledare ERP projekt

Till vår kund söker vi nu en senior Testledare att leda testarbetet inom kundens ERP projekt.

Kunden implementerar SAP S/4 HANA och är en greenfield implementation så här erbjuds du en unik möjlighet att få delta i ett program med den nyaste produkten helt från scratch. Likväl får du chansen att komma in i ett bolag som driver en digitaliseringsresa, vilket gör att du kommer in med värdefull kunskap som kommer spela stor roll och bidra till vår fortsatta utveckling och framtid.
I din roll som testledare kommer du tillsammans med kollegor ansvara för hur vi jobbar med test inom ERP-programmet.

Huvudsakligt ansvar
– Koordinera all kvalitetssäkring för test i ERP-programmet
– Ansvar för korsfunktionella tester
– Koordinera arbetet mellan krav och test
– Hålla intressenter uppdaterade (t.ex. projektledare, utvecklingsteam, ibland styrgrupp, beställare)


Arbetet innebär att du ansvarar för projektets kvalitet i alla testfaser, t.ex.
· Skapa testplaner för projektet som inkluderar parametrar som testare, testledare, testdata, testmiljön, tidsplan
· Granska funktionella och icke-funktionella krav och säkerställa att de är testbara/mätbara
· Säkerställa att kraven täcks av positiva-, och där relevant, negativa testfall
· Förbereda och leda projektets acceptanstester
· Ha nära dialog med programledning, verksamhet och utvecklingsteam
· Leda det korsfunktionella testandet och se till att det fungerar så effektivt som möjlig
· Coacha och lära andra inom Martin & Servera gruppen om test under resans gång
· Hög grad av engagemang i ständiga förbättringar och anpassning av bästa praxis till vårt ramverk och arbetssätt. Underhålla och uppdatera krav- och testprocessen och arbetssätt proaktivt för att förbättra kvalitet och leverans

Läs Mer