Skip to main content
Tag

Testledare

Övergripande Senior Testledare ERP projekt – (Omgående)

Till vår kund söker vi nu en senior Testledare att leda testarbetet inom kundens ERP projekt.

Kunden implementerar SAP S/4 HANA och är en greenfield implementation så här erbjuds du en unik möjlighet att få delta i ett program med den nyaste produkten helt från scratch. Likväl får du chansen att komma in i ett bolag som driver en digitaliseringsresa, vilket gör att du kommer in med värdefull kunskap som kommer spela stor roll och bidra till vår fortsatta utveckling och framtid.
I din roll som testledare kommer du tillsammans med kollegor ansvara för hur vi jobbar med test inom ERP-programmet.
 
Huvudsakligt ansvar
· Du kommer att ansvara för projektets kvalitet för alla testfaser.

· Du säkerställer att projektet och organisationen förbereder sig inför samtliga testfaser samt genomför testfaserna så att uppsatta mål uppnås. 
· Du säkerställer och följer den framtagna teststrategin.
· Du planerar för projektets testfaser genom den framtagna testplanen som inkluderar allt från resurser, testdata, testmiljön, tidsplan, arbetssätt, tidplan milstolpar, beroenden, mål och leverabler mm.
· Du säkerställer proaktivt de krav och behov testarbetet behöver för att nå i mål och eskalerar problem i tid.
· Du säkerställer en tydlig prioritering av vad som behöver testas, så att affärskritiska delar säkerställs. 
· Du säkerställer och granskar alla funktionella och icke-funktionella krav och säkerställa att de är testbara/mätbara.
· Du säkerställer att alla krav täcks av positiva- och, där relevant, negativa testfall.
· Tillsammans med huvudleverantörs testledare, leder du projektet genom End-to-end testfasen.
· Du leder projektets User Acceptance Test och 
· Du rapporterar övergripande teststatus till projektledare och säkerställer progress och milstolpar.
· Du leder det korsfunktionella testandet och se till att det fungerar så effektivt som möjlig. Projektet har flera delprojekt och leverantörer som ska samverka.
· Du har hög grad av engagemang i ständiga förbättringar och anpassning av bästa praxis till vårt ramverk och arbetssätt. Underhålla och uppdatera QA-processer och arbetssätt proaktivt för att förbättra alla aspekter av kvalitet.

 Arbetet innebär att du ansvarar för projektets kvalitet i alla testfaser, t.ex.
· Använda framtagen testplan med ev revidering, för projektet som inkluderar parametrar som testare, testledare, testdata, testmiljön, tidsplan
· Granska funktionella och icke-funktionella krav och säkerställa att de är testbara/mätbara
· Säkerställa att kraven täcks av positiva-, och där relevant, negativa testfall
· Förbereda och leda projektets acceptanstester
· Ha nära dialog med programledning, verksamhet och utvecklingsteam
· Leda det korsfunktionella testandet och se till att det fungerar så effektivt som möjlig
· Coacha och lära andra hos kunden om test under resans gång
· Hög grad av engagemang i ständiga förbättringar och anpassning av bästa praxis till vårt ramverk och arbetssätt. Underhålla och uppdatera krav- och testprocessen och arbetssätt proaktivt för att förbättra kvalitet och leverans
 
Dina leverabler är bl a följande
· Teststrategi
· Revidering av framtagen testplan som inkluderar allt från resursplan, tidplan, testdata, testmiljö, arbetssätt, tidplan, milstolpar, beroenden, mål och leverabler mm.
· Definition av testleverabler samt mål med testarbetet
·  Arbetsprocesser under testfaserna – t ex defekthanteringsprocess.
·  Rapportering och uppföljning, löpande samt vid slutskede.
Läs Mer