Tag

Upphandlare-arkiv - KeyMan

PAUSAD: Senior upphandlingskonsult/team ekonomi-/affärssystem

(Denna förfrågan ersätter tidigare #4323 “Senior upphandlare CRM-/verksamhetssystem”)

Till vår kund söker vi nu en senior 0ch oberoende upphandlingskonsult/team inom kategorin ekonomi-/affärssystem. Mindre medlems-/förbundsverksamhet inom lantbruk som vill upphandla ett nytt ekonomisystem som är tänkt att ersätta flera åldersstigna system som saknar integrationsmöjligheter. Detta medför många manuella rutiner som man vill automatisera i så stor utsträckning som möjligt.

Konsulten ska leda och underlätta arbetet och som kan leverera ett högkvalitativt resultat. Ska kunna erbjuda regelbundna avstämningar och arbetar efter en tydlig struktur med delmål.
Det finns uttalad och engagerad projektgrupp. Process som initierats på lednings-/styrelsenivå.

Detta uppdrag har följande mål:
Steg I
• Identifiera behov och krav på systemstöd inom verksamhetens affärs- och
administrativa processer.

====================================================
Steg II (med option på fortsatt samarbete)
• Att identifiera och utvärdera potentiella system och leverantörer som kan möta
behoven.
• Att fastställa avtal och projektplan för när och hur införandet av nya system ska genomföras.

Kunden har en lägre begränsad budget (=något prispressat)

Läs Mer