Tag

Utvecklare Frontend-arkiv - KeyMan

Frontend-utvecklare till Tillväxtverket

Vi söker nu en Frontend-utvecklare till Tillväxtverket med placering i Stockholm / Malmö / Östersund.

Pipos, eller Pinpoint Sweden, är en GIS-plattform som Tillväxtverket använder och vidareutvecklar. Pipos har under många år varit den ledande plattformen inom geografisk tillgänglighetsanalys i den offentliga sektorn. Den är utvecklad för att göra beräkningar av avstånd mellan olika geografiska företeelser. Med hjälp av Pipos är det även möjligt att utföra avancerade analyser inklusive scenarioutvärderingar och optimeringsanalyser. Läs mer på https://pipos.se/om-pipos.
Det befintliga Piposteamet behöver förstärkning av en frontendutvecklare som har en naturlig känsla för design och kan bidra till att våra applikationer blir både visuellt tilltalande och lätta att använda.

I rollen som frontendutvecklare ingår du i ett team med bland andra produktägare, systemutvecklare och UX-designer som tillsammans ansvarar för att löpande utveckla, förbättra och förvalta Pipos-applikationerna utifrån användarnas behov och krav. Du har känsla för estetik i användargränssnitt för web och jobbar tillsammans med UX:are eller självständigt med design och implementation av design. Vårt team samarbetar med även med andra myndigheter, bland annat gällande applikationen Pipos Regionalanalys som beskrivs här: https://www.youtube.com/watch?v=wJATv9hXzms
Vi arbetar agilt och tror på självorganiserande team samt att ha kul tillsammans.
Stationeringsort är Östersund alternativt Stockholm. Arbetet bedrivs tills vidare huvudsakligen på distans men fördelningen av arbete på kontor respektive hemifrån kan variera framöver.

Eventuella intervjuer med Tillväxtverket kommer att ske tidigast vecka 28.

Läs Mer