Tag

Utvecklare-arkiv - KeyMan

Linux Embedded utvecklare

Our client runs a development center where they assist companies worldwide in bringing their ideas, concepts and innovations into reality. 
Amongst their customers are companies like Baxter, IKEA, Sony, HMS, Tunstall and many more. 
The client is looking to hire up to 4 developers for their development department, on a product for a leading edge company within consumer electronics. 
The team shall develop embedded linux-based solutions. 
The developer needs to work on-site for about 4 months, after this, remote work can be concidered.
 
Läs Mer

Senior utvecklare till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Senior utvecklare till Karolinska Institutet.

Uppdraget är att med hjälp av djup förståelse för patientbehov & beteende, avancerad programmering samt statistiska modeller skapa visualiserade underlag för bedömning av framtida sjukdomsrisk och framtida sjukdomsförlopp vid kroniska inflammationssjukdomar. 

Senior utvecklare
Vi söker en person som skall ha långvarig erfarenhet av utveckling av mobila applikationer samt websidor där information visualiseras utifrån patienters behov. Vidare efterfrågas även erfarenhet av beskrivning av risker med hjälp av statiska metoder, i samverkan med experter inom epidemiologi och klinisk prognostik.
Som full-stack utvecklare söker vi en person för löpande utveckling i TypeScript och React. Som teammedlem kommer du att delta i teamets aktiviteter och aktivt medverka till ständigt lärande och ständiga förbättringar, t ex genom par-programmering och intresse för produkten och tekniken i både frontend och backend. Aktivt deltagande i förbättring av frontendarkitektur och utvecklingsprinciper. Teamet jobbar agilt och flexi-remote.

Vi uppskattar att projektet som helhet, under september till januari för två stycken konsulter (denna + en till senare), kommer att innefatta ca 500 timmars arbete (och max 600), och har en maxbudget.

Läs Mer

Omgående: Senior rapportutvecklare i Crystal Report.

Till vår kund söker vi omgående en kompetent utvecklare som har god erfarenhet av utveckling inom Cystal Reports. Man har har behov av att utveckla rapporter i deras planeringsverktyg.

Det är ett uppdrag rapport för rapport på löpande timme och behovet är ca 50% första två månaderna sedan mindre.
Uppstartsmöte helst på plats, sedan kan man jobba på distans

Läs Mer