Tag

UX-designer-arkiv - KeyMan

5-7 st Ux designers/behovsanalytiker till Tillväxtverket

Vi söker nu en 5-7 st Ux designers/behovsanalytiker till Tillväxtverket med placering i Stockholm / Malmö / Östersund.

Tillväxtverket har under de senaste två åren arbetat intensivt med stöd för korttidspermittering och arbetet planeras att slutföras till stora delar under 2022-2023. Tillväxtverket har därför behov av förstärkning i att driva och facilitera vårt utvecklingsarbete, bland annat i form av ytterligare UX-designers.

Uppdraget som UX-designer består av att, utifrån ramverk och regler för hur applikationer ska fungera, bidra i att utforma Tillväxtverkets systemlösningar runt stödhantering, både kring ansökanstjänster liksom handläggnings-, uppföljnings- och kontrollprocesser. Också utvecklingsbehov i andra typer av tjänster och lösningar kan komma i fråga.

Vi arbetar med agila och användardrivna metoder där du bland annat bidrar med behovsfokuserande möten, prototyping, skapande av utvecklingsuppgifter, användardemos och användningstester.

Arbetet bedrivs i första hand på distans hemifrån.

Läs Mer

UX-designer Certifierad i SiteVision till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en UX-designer till Pensionsmyndigheten.

Under 2021 påbörjades ett genomgripande förändringsarbete på Pensionsmyndighetens intranät Orangeriet. Detta arbete ska fortsätta under 2022-2023.
Orangeriet är ett välanvänt och verksamhetskritiskt stöd i det dagliga arbetet och myndighetens främsta kanal för interninformation.
Sedan tio år vilar Orangeriet på plattformen Sitevision som stegvis har uppgraderats till aktuell version. Däremot har själva intranätinstallationen (on-prem) släpat efter och behöver därför moderniseras för att säkerställa en mer snabbfotad och säker utveckling.
För att stödja dessa moderniseringar och andra förbättringar av Orangeriet söker Pensionsmyndigheten en UX-designer.
Bland prioriterade förbättringsåtgärder finns:

• Ta fram ett designsystem med återanvändbara komponenter med tydliga riktlinjer för användning som samspelar med externwebbens designsystem
• Centrala tjänster och funktioner på intranätet ska genomgå en teknisk översyn och moderniseras, där ingår bland annat (nyheter, driftmeddelanden, kalenderhändelser, verktygslänkar)
• Integrera Sitevision med våra samarbetsytor i SharePoint. För detta behöver vi säkerställa rätt användarupplevelse både på samarbetsytor och hur de görs tillgängliga via intranätets gränssnitt.
• Höja sökupplevelsen genom att bland annat integrera personsöket i intranätets sökfunktion.
• Göra de anpassningar som krävs för att Sitevision-plattformens sociala funktioner ska fungera på ett användarvänligt sätt, exempelvis profilsidor, grupper och aktivitetsflöden.
För att lyckas med detta uppdrag krävs ett nära samarbete med de som arbetar med utvecklingen av intranätet, samt med intranätstrateg och huvudredaktör på kommunikationsavdelningen.
Pensionsmyndigheten jobbar ständigt med att förbättra sitt intranät, och den digitala arbetsplatsen i stort, och att maximera funktionaliteten på intranätet i samklang med de användarbehov som finns är centralt och påverkar hela intranätupplevelsen.

Uppdraget omfattar: 60 %, med möjlighet att gå upp till 100 procent.

Läs Mer