Tag

UX-designer-arkiv - KeyMan

UX designer med kunskap i Adobe XD eller Figma till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en UX designer med kunskap i  Adobe XD eller Figma till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten söker nu konsultförstärkning och har behov av en UX-designer till Fondavdelningen som ansvarar för att genomföra nödvändiga användbarhetsaktiviteter i samband med framtagandet av en ny valarkitektur. 

I rollen som UX-designer ansvarar du för framtagande av detaljerad design av användargränssnittsprototyp(er), med fokus på att uppnå användarnytta, användningsmål och kundupplevelse. Se även nedan för mer info om vilka krav som ställs.
Läs Mer

Konsulter inom UX och design i Haninge kommun

Vi söker nu Konsulter inom UX och design i Haninge kommun.

Uppdraget omfattar:
BAKGRUND:
Haninge kommun har ett stort antal publika och inloggade webbsidor såsom t ex haninge.se, kommunens intranät, e-tjänster mm. Nu och över tiden är kommunen i behov att avropa konsulterinsatser i relation till större eller mindre uppdrag inom ramen för utveckling av visuell design, användargränssnitt och servicedesign. Kommunen estimerar sitt årliga behov till ca 500-800 h. 

Vi söker konsulter som kan bedriva:
• Insiktsarbete såsom t ex designgranskning, benchmark, analys av användarbeteenden, kundresor, kravanalys (för användare, varumärke, verksamhet och teknik) och trendrapporter.
• Strategi och inriktnings arbeten såsom designstrategier t ex koncept, principer och ramverk, namnsättning och visuella koncept och gränssnittslösningar 
• Arbete med digital varumärkesidentitet såsom t ex logotyper, färger, typsnitt, bildval, grafiska element, tonalitet för rörligt media, prototyper för look & feel, grafiska riktlinjer
• Servicedesign såsom t ex informationsarkitektur, -design och -paketering, visuell design, interaktionsdesign, kreativt innehåll, konstruktion av manualer och designsystem för tillämpning för t ex webbplatser, e-tjänster, appar 

Vi söker en leverantör inom som har spetskompetens inom ovan beskrivna tjänster och kan erbjuda konsultstöd utifrån uppdrag och vars pris och kompetens står i relation till uppdraget (t ex strategisk/senior vs produktions kompetens). Vi söker följande roller:
• UX/Designer
• Visuell designer 

Leverantören ska tillhandahålla en lista på de kompetenser som kan erbjudas, och ange vilken kompetensnivå de befinner sig på i förhållande till kommunens kompetensnivåer. Vid avrop av tjänster för olika uppdrag ska leverantören kunna styrka erbjudna konsulters kompetenser med konsultprofiler. Priser för konsulttjänster ska kunna avropas enligt avtalad konsultprislista eller som ett fast pris för en specifik leverans som baserar sig på avtalad konsultprislista och är traspararant hur det fasta priset estimerats. 

Offererade priser på detta förfrågningsunderlag ska anges som ett pris per konsulttimme för avtalsperioden i SEK exkl. mervärdesskatt. Alla kostnader såsom rese- och traktamentskostnader ska vara inkluderade för uppdrag som kan ske på plats hos kommunen och/eller hos leverantören. I uppdragen förväntas leverantören tillhandahålla eventuella nödvändig hård- och mjukvara för att konsulter ska kunna genomföra eventuella uppdrag.

I samband med leveranser som avropats utifrån detta avtal övergår fullständiga rättigheter för utvecklad design eller annan leverans som skyddas av immaterialrätt till kommunen fritt att använda inom ramen för kommunens verksamhet, företag eller organisationer där kommunen samarbetar.
Kommunen förbinder sig inte till att avropa konsulter till ett visst belopp eller ett viss antal timmar inom ramen för detta avtal.

FÖRUTSÄTTNINGAR:
– Konsulten ska arbeta enligt den metodik, modell och med de verktyg som kommunen fastställer.
– Konsulten ska lägesrapportera i av kommunen angivet verktyg i syfte att möjliggöra uppföljning och styrning.
– Konsulten ska ge beställaren tillräckligt underlag för god granskning och rimlighetsbedömning av fakturerad tid.
– Konsulten ska säkerställa tillgång till egen dator och mobiltelefon under uppdraget.
– Konsulten ska säkerställa möjlighet att genom digital identifiering (ex. Bank-ID, e-legitimation, SMS) kunna logga in till den av kommunen tillhandahållna inloggningsportalen.

Läs Mer